Återkommande uppdrag

Deltager i framställandet av offentliga utsmyckningar i glas.

  • TV-priset "Kristallen"
  • Vasalopps-priset
  • Stora slipade ljuskronor åt Belysningsbolaget
  • Glasrestaurering åt museer och kyrkor
  • Samarbete med Linnéuniversitetets glasdesignutbildning
  • Försäkringsuppdrag
Kontakta mig