Glaslagning

En stor del av min arbetstid går åt till lagning av nytt och gammalt glas. Så har ni kantstött glas hemma eller servisglas med naggar? Släng det inte! Jag kan hjälpa till med omslipning och polering av servisglas, vaser, skålar, fat och övriga glasprodukter. Jag tar bort gravyrer och repor. Limmar sprucket glas med UV-ljus. Ombesörjer nytillverkning av delar som gått sönder eller saknas. Slipning och polering av riktigt stora och tunga glasbitar såsom gravstenar utför jag också. Jag åtar mig även viss skärslipning och blästring. Att åtgärda skador på dyrbart konstglas är väl investerade pengar för ägaren. Felfritt glas säljs till betydligt högre priser vid kvalitetsauktioner än glas med småskador. Som bekant är glas ett ömtåligt material. Mitt yrkeskunnande är er garanti, men allt glas lämnas på egen risk.

Prislista för glaslagning
Borttagning av gravyr på vas
Lagning av kantstött vas
Lagning av naggat kristallglas
Lagning av glasljusstakar